2018 Copernicus Data and Information Access Service (DIAS)

2018 Copernicus Data and Information Access Service (DIAS)

  • nová platforma pro práci s daty z družic Sentinel a přispěvatelských misí programu pro monitoring životního prostředí a bezpečnosti Copernicus poskytovaným Evropskou komisí (EK) a Evropskou kosmickou agenturou (ESA) a jejich partnery
  • služba umožní uživatelům vyhledávat a zpřístupnit všechna data poskytovaná na principu otevřené datové politiky na jednom místě, což přináší konečným uživatelům zlepšení práce nad daty Copernicus
  • přístup k datům založený na cloud rozhraní s předinstalovanými nástroji jako např. QGIS, SNAP nad kterými bude možné vytvářet vlastní aplikace
  • možnost vlastních vývojových prostředí, uživatelská podpora, servisní služby
  • možnost nastavení vlastní kanceláře a vaší specifické uživatelské komunity
  • DIAS DEMO via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=60SReuvtxNo
  • DIAS factsheets via EC documents https://ec.europa.eu/docsroom/documents/30162
  • DIAS oficiálně spuštěn v Baveno 20. – 21. června 2018,