Webináře 2021

Série webinářů věnovaná vybraným službám programu Copernicus

CENIA, česká informační agentura životního prostředí, pořádá sérii webinářů věnovanou vybraným službám programu Copernicus. Cílem webinářů je seznámit účastníky se službami a produkty programu Copernicus. V rámci webinářů budou představeny příklady využití dat a produktů programu Copernicus v praxi ve světě i u nás.

Webináře se zaměří na služby pro monitorování území (CLMS) a atmosféry (CAMS). Webináře budou probíhat od března roku 2021 online formou. Pro účast bude nezbytná předchozí registrace. Registrační formulář bude dostupný na webových stránkách programu Copernicus a webových stránkách CENIA. Všichni přihlášení obdrží den před konáním konkrétního semináře na svůj uvedený e-mail odkaz pro připojení.

Služba pro monitorování území

Více informací ►

Služba pro monitorování
atmosféry

Více informací ►