Atmosféra

Služba pro monitorování atmosféry

Služba programu Copernicus pro monitorování atmosféry je v provozu od července 2015, je koordinována Evropským centrem pro střednědobé předpovědi počasí (ECMWF) a zabezpečuje následující činnosti:

• Zajišťuje nepřetržitý a konzistentní sběr dat, která se týkají složení atmosféry.
• Vyhodnocuje a popisuje stav atmosféry jak v reálném čase, tak na několik dní dopředu.
• Analyzuje retrospektivní datové záznamy z uplynulých let.
• Denně poskytuje informace o globálním složení atmosféry na základě monitorování a předpovědí týkajících se výskytu složek, jako jsou skleníkové plyny (oxid uhličitý a metan), reaktivní plyny (např. oxid uhelnatý, oxidované sloučeniny dusíku, oxid siřičitý), ozon a aerosoly.
•Poskytuje analýzu v téměř reálném čase a čtyřdenní předpovědi, jakož i reanalýzu kvality evropského ovzduší, a tím umožňuje průběžné hodnocení vzduchu, který dýcháme.

Informace poskytované touto službou jsou využity v různých oblastech včetně zdraví, životního prostředí, obnovitelných zdrojů energie, meteorologie a klimatologie.V neposlední řadě služba poskytuje veřejným i soukromým organizacím zapojeným do využívání sluneční energie přesné informace o zdrojích slunečního záření na zemském povrchu, což má zásadní význam v oblastech jako jsou zemědělství či solární energetika. Produkty dodávané touto službou jsou poskytovány bezplatně prostřednictvím interaktivního katalogu.

Hlavní tematické oblasti služby jsou:

• Kvalita ovzduší a složení atmosféry
• Působení klimatu
• Ozonová vrstva a UV záření
• Sluneční záření
• Emise


Více informací se dozvíte na  webových stránkách služby CAMS  nebo v informačním letáku:

Dokument se zobrazí po kliknutí na obrázek