ZEMĚ OČIMA EVROPY

Program Copernicus 

Program Copernicus je program Evropské unie, který umožňuje pozorovat naši planetu a její prostředí v zájmu obecného užitku všech evropských občanů. Díky rozmanitým technologiím – od družic na oběžné dráze Země po měřící systémy na zemi, v moři a ovzduší – jsou jeho prostřednictvím otevřeným a volně dostupným způsobem poskytovány údaje a informační služby pro využití v mnoha oblastech.
Na těchto webových stránkách naleznete podrobné informace o programu Copernicus a o jeho implementaci v rámci České republiky.

Dozvědět se více

Služby

Klimatické změny

Více informací ►

Krizové řízení

Více informací ►

Mořské prostředí

Více informací ►

Novinky

Copernicus Thematic Hubs

Začátkem tohoto měsíce během EUSW byly spuštěny čtyři nová tematická centra programu Copernicus EU. Tato[…]

Ohlédnutí za EGMS seminářem

Včera úspěšně proběhl seminář od od technologického a telekomunikačního centra Catalunya (Centre Tecnològic de…Posted by[…]

CZECH SPACE WEEK 2023

Zveřejnil(a) Copernicus v ČR dne Pátek 6. října 2023

Přístup k datům

Program Copernicus se stal jedním z největších poskytovatelů dat na světě – v současnosti vyprodukuje 16 terabytů dat denně.

Převážná většina dat a informací, které poskytují kosmická infrastruktura programu Copernicus a jeho služby, jsou zpřístupněny a poskytovány všem občanům a organizacím po celém světě na základě bezplatného, plného a volného přístupu.

Čtěte více

Příležitosti

Program Copernicus nabízí příležitosti pro širokou škálu subjektů, od vědeckých institucí přes tvůrce politik, státní zaměstnance přes podnikatele a inovátory až po širokou veřejnost.

Copernicus Masters

Copernicus Masters je prestižní mezinárodní soutěž v oblasti pozorování Země. V soutěži jsou udělovány ceny za aplikace a nápady, které využívají data programu Copernicus k boji proti zásadním environmentálním a společenským výzvám.

více informací

Copernicus Accelerator

Copernicus Accelerator je tvořen systémem odborníků a organizací, který podporuje novou generaci nebojácných inovátorů v Evropě. Každý rok je z přihlášených zájemců vybráno 50 nejodvážnějších evropských inovátorů a
start-upů.

více informací

Copernicus hackatons

Hlavním cílem Copernicus Hackathonů je zapojit vývojáře, podnikatele a odborníky s cílem vyvinout nové aplikace založené na datech a službách pozorování Země Copernicus (EO).

více informací

Copernicus incubation

Copernicus Incubation podporuje inovativní a komerčně slibné start-upy, které využívají údaje a služby programu Copernicus. Každoročně je udělováno 50 000 EUR dvaceti evropským start-upům. Investice slouží k podpoře společností a ke zrychlení jejich růstu.

více informací

Copernicus MOOC

Copernicus MOOC (Massive Open Online Course) je online školení, které účastníkům představí program Copernicus a naučí je využívat data a služby, které program poskytuje. 

více informací

Program Copernicus v ČR

Program Copernicus v Evropské Unii

Ve spolupráci s:

Kontakt

Kontaktní osoba pro Národní sekretariát GEO/Copernicus je Martina Sálová, Česká informační agentura životního prostředí.

+420 797 872 012

copernicus@cenia.cz