Strategické dokumenty

Národní dokumenty

Vláda České republiky ve svém usnesení č. 1469 z 20. prosince 2006 vyjádřila souhlas s účastí ČR v programu GMES/Copernicus a se zapojením ČR do budování integrovaného a udržitelného Globálního pozorovacímu systému Země GEOSS.

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 62 ze dne 20. ledna 2020
Dokument
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 303 ze dne 19. dubna 2017
Dokument
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 103 ze dne 19. února 2014
Dokument
STATUT Národního sekretariátu GEO/Copernicus
Dokument
PŘÍKAZ č. 11/2014 ministra životního prostředí 
Dokument
PŘÍKAZ č. 18/2010 ministryně životního prostředí
Dokument
STATUT Národního sekretariátu GEOSS/GMES
Dokument
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 863 ze dne 1. prosince 2010 
Dokument
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 229 ze dne 2. března 2009
Dokument
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 1469 ze dne 20. prosince 2006
Dokument

Mezinárodní dokumenty

Program Copernicus byl zřízen jako nástupce programu GMES Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 377/2014. Toto nařízení nastavuje principy řízení programu, resp. delegace pravomocí, definuje základní komponenty programu a stanovuje maximální výši financování programu Copernicus pro období 2014 až 2020.

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 377/2014 ze dne 3. dubna 2014
Dokument
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 911/2010 ze dne 22. září 2010
Dokument
SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ (748)
Dokument
SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU (212) Evropská vesmírná politika
Dokument