Bezpečnost

Služba pro bezpečnost

Cílem služby Copernicus pro bezpečnost je podpora bezpečnostní politiky EU. Poskytuje informace, které vedou k účinnější prevenci krizí a celkové připravenosti. Služba se zaměřuje na tři klíčové činnosti:

Ostraha hranic
Hlavním úkolem hraniční ostrahy je snížit počet tragických úmrtí nezákonných přistěhovalců na moři, zvýšit vnitřní bezpečnost Evropské unie a bojovat proti přeshraniční trestné činnosti. Na základě dohody podepsané dne 10. listopadu 2015 Evropská komise svěřila složku hraničního dozoru bezpečnostní služby Copernicus agentuře FRONTEX. Cílem je podpořit a zjednodušit výměnu informací o dozoru na vnějších hranicích EU (EUROSUR) poskytováním údajů v reálném čase o tom, co se děje na souši a na moři při hranicích EU. Více informací se můžete dozvědět na webových stránkách agentury FRONTEX .

Námořní dohled
Námořní dohled má za úkol podporovat evropské cíle v oblasti námořní bezpečnosti a související činnosti v námořní oblasti. Jedná se zejména o bezpečnost plavby, kontrolu rybolovu, boj proti znečištění moří a vymáhání mořského práva.
Na základě dohody podepsané dne 3. prosince 2015 pověřila Evropská komise agenturu EMSA provozováním složky námořního dohledu bezpečnostní služby Copernicus. Podle dohody využívá EMSA pro účinné sledování zájmových mořských oblastí kosmická data z programu Copernicus Sentinel 1 a dalších satelitů v kombinaci s jinými zdroji. Více informací se můžete dozvědět na webových stránkách agentury EMSA .

Podopora pro vnější činnosti EU
Evropská unie má jako globální aktér odpovědnost za udržování stabilního prostředí, ve kterém může probíhat lidský i ekonomický rozvoj a kde jsou dodržována lidská práva, základní lidské svobody a demokratické principy. V tomto směru je hlavním cílem EU pomáhat zemím třetího světa při propuknutí krizí a při prevenci hrozeb globálního a nadregionálního rozsahu, které narušují stabilitu těchto oblastí.
Na základě dohody podepsané dne 6. října 2016 pověřila Evropská komise Evropské družicové centrum (EU SatCen) provozováním složky bezpečnostní služby Copernicus. SEA poskytuje osobám s rozhodovací pravomocí geoinformace o odlehlých, obtížně přístupných oblastech, kde vzniká riziko ohrožení bezpečnosti. Služba je zaměřena zejména na evropské uživatele, ale může být využita také dalšími partnery v rámci dohod o mezinárodní spolupráci EU.Více informací se můžete dozvědět na webových stránkách služby.

Dokument se zobrazí po kliknutí na obrázek