Služby

Služby programu Copernicus

Služby programu Copernicus jsou vytvářeny na základě  družicových dat  pozemních měření (tzv. in-situ data). Služby transformují získaná data na informace nebo produkty, které jsou aplikovatelné v nejrůznějších oblastech. Data jsou zpracována, analyzována, integrována do dalších zdrojů a následně ověřována. Soubory dat jsou archivovány a postupně upravovány tak, aby byly kompatibilní a lehce vyhledatelné, což umožňuje jejich ověřování, porovnávání v průběhu času, pozorování změn a hledání souvislostí. Je tak možné získat velice přesné předpovědi a modely.
Výše popsaným úkonům, které zvyšují hodnotu dat a mění je na cenné informace, se věnují jednotlivé služby programu Copernicus, které pokrývají šest hlavních tematických oblastí.

Služby

Klimatické změny

Více informací ►

Krizové řízení

Více informací ►

Mořské prostředí

Více informací ►