Akce

Online workshop: Copernicus a zdraví

Čistota ovzduší, teplota, vlhkost a řada dalších environmentálních faktorů mají zásadní vliv na naše zdraví. Copernicus poskytuje velké množství dat o životním prostředí i klimatické projekce. Tato data vznikají kombinací satelitních a nesatelitních pozorování a numerických modelů a poskytují aktualizované informace využitelné v oblasti zdraví. Workshop bude rozdělen do čtyř následujících sekcí: Copernicus a COVID …

Zdarma