Mořské prostředí

Služba pro sledování mořského prostředí

Služba monitorování mořského prostředí programu Copernicus (dále jen „služba CMEMS“) poskytuje pravidelné a systematické referenční informace o fyzikálních a biogeochemických vlastnostech, proměnlivosti a dynamice ekosystémů oceánů a moří, a to jak pro oblast světového oceánu, tak evropských regionálních moří.

Služba se zaměřuje hlavně na následující tematické oblasti:

Námořní bezpečnost
Dodává údaje o síle a směru větru, rychlosti a směru mořských proudů a pohybech mořského ledu, což pomáhá zpřesnit trasy a načasování lodní dopravy na volném moři i v pobřežních vodách a zjednodušit tak pátrací, záchranné a jiné operace na moři.

Mořské zdroje
Tato služba rovněž přispívá k ochraně a udržitelnému rozvoji mořských ekosystémů. Pomáhá efektivněji a citlivěji využívat mořské zdroje a činit zodpovědná rozhodnutí v oblasti udržitelného řízení rybolovu.

Pobřežní a mořské prostředí
Služba má širokou škálu využití v pobřežním a mořském prostředí. Fyzikální a mořské biogeochemické složky jsou hlavními ukazateli při posouzení a kontrole kvality vody, případně jejího znečištění. Sledování hladiny moří pomáhá posoudit erozi pobřeží a také vývoj klimatických změn. Zvyšování povrchové teploty moře má přímý vliv na mořské ekosystémy a výskyt tropických cyklónů.

Počasí, sezónní předpovědi a klima
Mnoho údajů poskytovaných službou (např. teplota, salinita vody, hladina moře, proudy, vítr a mořský led) hrají klíčovou roli při krátkodobých, sezónních i dlouhodobějších předpovědích počasí a vývoje klimatu.

Více informací se dozvíte na webových stránkách služby CMEMS nebo v informačním letáku:

Dokument se zobrazí po kliknutí na obrázek