Příležitosti

Pro začínající podniky

Startupový program Copernicus je navržen tak, aby podporoval vytváření a růst začínajících podniků v navazujících odvětvích a doprovázel tyto podniky od vzniku podnikatelského záměru až po jeho úplnou komercializaci. Program se skládá ze čtyř složek: Copernicus masters, Copernicus hackatons, Copernicus incubation, Copernicus Accelerator.

Copernicus Masters je prestižní mezinárodní soutěž v oblasti pozorování Země. V soutěži jsou udělovány ceny za aplikace a nápady, které využívají data programu Copernicus k boji proti zásadním environmentálním a společenským výzvám.

Soutěžící se mohou zapojit do 9 výzev, které jsou pořádány jednotlivými partnery soutěže, a také soutěžit o Copernicus Prizes. Partnerské výzvy programu Copernicus Masters se zaměřují na konkrétní témata. Copernicus Prizes naproti tomu nejsou tematicky vymezené a spolufinancuje je Evropská komise. Copernicus Prizes jsou organizovány především jednotlivými regiony, členskými státy nebo institucemi. 

V České republice je soutěž podporována společností CzechInvest. V roce 2018 v soutěži uspěly české start-upy World from Space a MapTiler. Obě firmy pomáhá rozvíjet agentura CzechInvest v rámci kosmického inkubátoru ESA BIC Prague.

Více informací

Copernicus Hackathons jsou financováný Evropskou komisí. Hlavním cílem je zapojit vývojáře, podnikatele a odborníky s cílem vyvinout nové aplikace založené na datech a službách pozorování Země (EO) programu Copernicus. Copernicus Hackathons umožňují zájemcům z celé Evropy vyměňovat si zkušenosti a znalosti a společně přicházet na inovativní řešení nejrůznějších problémů při využití dat z programu Copernicus. Každý rok je uspořádáno na 20 Hackathonů po celé Evropě.

Více informací

Copernicus Incubation podporuje inovativní a komerčně slibné start-upy, které využívají údaje a služby programu Copernicus. Každoročně je udělováno 50 000 EUR 20 evropským start-upům. Investice slouží k podpoře společností a ke zrychlení jejich růstu.

Start-upy od Evropské komise získávají až 85 % celkových nákladů (maximálně 50 000 EUR). Spolufinancování je tedy vyžadováno pro nejméně 15 % celkových nákladů. Přihlásit se může buď začínající firma nebo podnikatel s maximálně pětiletou provozní historii od data registrace podnikání. Firma musí být založena v některé ze zemí EU28, na Islandu nebo v Norsku.

Více informací

Copernicus Accelerator je tvořen systémem odborníků a organizací, který podporuje novou generaci nebojácných inovátorů v Evropě. Každý rok je z přihlášených zájemců vybráno 50 nejodvážnějších evropských inovátorů a start-upů. Copernicus Accelerator jim poskytne vše, co potřebují, aby mohli svůj nápad posunout na další úroveň. Poté, co jsou vybráni, mají možnost spojit se s jedním z odborných mentorů a zahájit dvanáctiměsíční akcelerační program, který zahrnuje účast na dvou interaktivních bootcampech, virtuální tréninkové relace a pravidelné tréninky s mentorem. Program Copernicus Accelerator je organizován Evropskou komisí a ve spolupráci s partnery Spactec Partners a Verhaert.

Více informací

Copernicus MOOC (Massive Open Online Course) je online školení, které účastníkům představí program Copernicus a naučí je využívat data a služby, které program poskytuje. Cílem kurzu je umožnit účastníkům pracovat na vlastních projektech, učit se od druhých, porozumět nejnovějším trendům v informačních technologiích a stát se aktivními členy komunity programu Copernicus. Kurz by měl zájemce podněcovat k vytváření nových iniciativních řešení aktuálních společenských i enviromentálních problémů a dopomoci tak k tvorbě nových pracovních příležitostí.

MOOC je určen pro širokou veřejnost, zejména pak pro lidi, kteří využívají, nebo by mohli mít prospěch z používání geoinformačních údajů, ale kteří s prací s těmito údaji nemají žádné nebo pouze omezené zkušenosti. MOOC online kurz je užitečný zejména pro státní zaměstnance, podnikatele, inovátory a další. Kurz je financován Evropskou unií a registrace do něj je bezplatná a otevřená všem.

Moduly kurzu jsou vyučovány v angličtině mezinárodně uznávanými odborníky. Během lekcí budou použity různé poutavé a interaktivní přístupy od webinářů a videí až po konkrétní příklady a projekty.

MOOC Copernicus se konal v roce 2020 dvakrát:
MOOC 1: březen – květen 2020
MOOC 2: září – prosinec 2020

Každý MOOC sestává z 12 lekcí po 2 hodinách po dobu 12 týdnů.
MOOC Copernicus zahrnuje praktická cvičení a závěrečné hodnocení. Registrovaní účastníci obdrží certifikaci úspěšného absolvování kurzu.

Více informací

Veřejné zakázky a dotace

Informace o veřejných zakázkách týkajících se kosmické složky programu Copernicus a infrastruktury pro šíření dat naleznete na portálu EU TED, ve veřejném systému informací o veřejných zakázkách agentury ESA určeném výhradněnabídková řízení vztahující se k programu Copernicus, případně ve veřejném systému informací o výběrových řízeních organizace EUMETSAT. Veřejné zakázky týkající se služeb Copernicus v oblasti změny klimatu a monitorování atmosféry naleznete na portálu EU TED nebo na                                    specializovaném portálu střediska ECMWF pro elektronické zadávání zakázek.

Více informací

Informace o výběrových řízeních

Copernicus digital skills

Výkonná agentura pro malé a střední podniky EASME zveřejnila výzvu k podávání nabídek týkajících se podpůrných iniciativ zaměřených na digitální dovednosti v rámci programu Copernicus. Plánovaná podpůrná akce musí posilovat rozvoj technických a vědeckých dovedností potřebných v oblasti satelitních údajů a geoinformačních systémů.

Více informací

COSME

Zkratkou COSME se označuje program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků. Fungoval v období od roku 2014 do roku 2020 s plánovaným rozpočtem ve výši 2,3 miliardy EUR a podporoval: lepší přístup MSP k financování, přístup MSP na trhy, podnikání a příznivější podmínky pro vytváření a růst podniků.

Více informací

Další informace o výběrových řízeních naleznete zde.