Přístup k datům

Přístup k datům

Program Copernicus je založen na konstelaci družic, které provádějí velký počet denních pozorování, jakož i na celosvětové síti tisíců pozemních, vzdušných a námořních čidel, s jejichž pomocí vytváří velmi podrobné snímky Země. Díky technologickému vývoji, zejména pokud jde o dostupnost a přístupnost, se program Copernicus stal největším poskytovatelem dat na světě, jenž v současnosti vyprodukuje 16 terabytů dat denně.

Převážná většina dat a informací, které poskytuje vesmírná infrastruktura Copernicus a služby programu Copernicus, je zpřístupněna a poskytována všem občanům a organizacím po celém světě na základě bezplatného, plného a volného přístupu. Data a informace poskytované službou Copernicus jsou uživatelům zpřístupněny prostřednictvím webových stránek příslušné služby (dle zaměření na půdu, ovzduší, klimatickou změnu, bezpečnost, krizové řízení a mořské prostředí). Ve většině případů lze data a informace prohlížet bez předchozí registrace, pouze pro stahování je registrace vždy vyžadována.

Data z družic Sentinel dodávaná ESA jsou do konce října 2023 přístupná prostřednictvím Copernicus Open Access Hub a nového Copernicus Data Space Ecosystem. K datům z družic Sentinel dodávaných organizací EUMETSAT lze přistupovat prostřednictvím Data Store. Pro usnadnění a standardizaci přístupu k datům Evropská komise financovala zavedení pěti cloudových platforem, které poskytují centralizovaný přístup k datům a informacím programu Copernicus a také k nástrojům pro jejich zpracování. Tyto platformy jsou známé jako DIAS neboli Data and Information Access Services (Služby pro přístup k datům a informacím).

DIAS Copernicus Data Space EcosystemKonvenční uložiště EUMETSAT Data Store