Copernicus 2.0

Copernicus 2.0

Start poslední mise Sentinel-6 Michael Freilich zakončil jednu etapu programu Copernicus a v navazující etapě se budou zdokonalovat služby programu tak, aby co nejlépe odpovídaly měnícím se požadavkům uživatelů s důrazem na klimatickou změnu a digitální transformaci. V programu Copernicus 2.0 jsou vyvíjeny rozšiřující mise kosmické komponenty programu, které by tyto požadavky měly naplnit.

CHIME: Mise pro hyperspektrální monitorování životního prostředí

Jedná se o doplněk Sentinel-2, který bude provádět pravidelné hyperspektrální pozorování s cílem vylepšovat služby pro udržitelné zemědělství, monitorování biodiverzity a vlastností půd. Očekává se spektrální rozsah mise od viditelného světla (400 nm) po krátkovlnné infračervené (2500 nm).

více informací

CIMR: Mise pro monitorování pomocí mikrovlnného radiometru

Tato mise se zaměřuje na monitorování polárních oblastí, konkrétně bude pomocí širokopásmového vícefrekvenčního mikrovlnného radiometru snímat teplotu hladiny moře, koncentraci mořského ledu a slanost vod. Jedná se o reakci na požadavky uživatelů využívajících data z arktických oblastí.

více informací

CO2M: Mise pro monitorování oxidu uhličitého z antropogenní činnosti

Mise CO2M poskytne Evropské unii nezávislý zdroj informací o množství oxidu uhličitého vyprodukovaného ze spalování fosilních paliv a pomůže k naplnění cílů politiky Zelené dohody. Mise přinese informace o stavu antropogenních emisí CO2 a NO2 v různých měřítcích (místní, národní, regionální, kontinentální a globální). Konkrétně přispěje k detekci, monitorování a kvantifikování tzv. hotspotů.

více informací

CRISTAL: Mise pro topografii polárního ledu a sněhu

Stejně jako CIMR je i tato mise vyvinuta v novém HPCM s cílem monitorovat polární oblasti. Zatímco však mise CIMR vyvíjí nástroje pro monitorování parametrů povrchu mořského ledu, mise CRISTAL se zaměřuje na měření tloušťky mořského ledu a nadmořské výšky pevniny. Tato mise ponese dvoufrekvenční radarový výškoměr a mikrovlnný radiometr.

více informací

LSTM: Mise pro monitorování teploty povrchu Země

S cílem doplnit existující rodinu satelitů Sentinel, mise LSTM směřuje k přímé synergii se Sentinel-1, Sentinel-2 a Sentinel-3. Primárním cílem mise je sledování rychlosti evapotranspirace v evropském měřítku s použitím proměnných teploty povrchu Země (LST). Sekundárním cílem je podpora mapování široké škály dalších služeb, které by data vysokého časoprostorového rozlišení LTS mohla využívat. Tato mise ponese tepelný infračervený senzor s vysokým prostorovým a časovým rozlišením.

více informací

ROSE-L: Mise pro monitorování pomocí radaru se syntetickou aperturou skupiny L

Nyní je na oběžné dráze SAR satelit Sentinel-1, který je misí skupiny C. Jedná se o radar s vyšší frekvencí, pomocí kterého není ale možné lépe proniknout do mnoha přírodních materiálů jako je stromové patro, suchý sníh nebo led. To by měla ale právě tato nová doplňková mise Sentinel-1 umožnit a podpořit politiky lesního hospodářství či udržitelného zemědělství. Měla by přispět také k monitorování polárních ledových příkrovů a sezónního ledu.

více informací