Oblasti a příklady využití

Oblasti a příklady využití

Z dat a informací poskytovaných programem Copernicus mohou v mnoha ohledech těžit evropští občané od tvůrců politik a výzkumných pracovníků přes komerční i soukromé uživatele až po světovou vědeckou obec.
Copernicus totiž podporuje celou řadu aplikací oblastech, které potenciálně ovlivňují každodenní činnosti a provoz podniků a organizací.