Program Copernicus

Program Copernicus

Evropský program Copernicus vytváří moderní a efektivní infrastrukturu pro pozorování Země a jejího prostředí. Nabízí informační služby, které jsou vytvářeny na základě družicových dat a pozemních měřeních (tzv. in-situ data).

Program koordinuje a řídí Evropská komise ve spolupráci s členskými státy, Evropskou kosmickou agenturou (ESA), Evropskou organizací pro využívání meteorologických satelitů (EUMETSAT), Evropským střediskem pro střednědobé předpovědi počasí (ECMWF), agenturami EU a Mercator Ocean.

Služby  a informace, jež program Copernicus poskytuje, využívají nejen exekutiva a orgány veřejné správy, které mohou na základě těchto informací činit lepší rozhodnutí a přijímat efektivnější opatření, ale také akademická a výzkumná sféra, stejně jako soukromé firmy a široká veřejnost.

Všichni uživatelé mají přímý, bezplatný a neomezený přístup ke všem informacím i službám, které program Copernicus nabízí.

Copernicus má značný potenciál pro tvorbu nových pracovních míst a podporu ekonomického růstu a inovací. V prosinci 2017 Evropská komise dokončila rozsáhlou studii, která analyzovala hospodářské, společenské a environmentální přínosy programu Copernicus v závislosti na různých vývojových scénářích. Studie se zaměřila pouze na Evropu a zahrnovala období 2017–2035. Jejím cílem bylo stanovit ekonomickou hodnotu všech benefitů, které program Copernicus nabízí, za účelem odhadu návratnosti investic. Výsledky této studie potvrzují obrovský rozsah již dříve prokázaného potenciálu programu v oblastech inovací, ekonomického růstu a tvorby nových pracovních míst.