Konvenční úložiště pro přístup k datům

Konvenční uložiště pro přístup k datům

Přístupové body k datům z družic Sentinel pod správou agentury ESA:

Úložiště Copernicus s otevřeným přístupem

Tento portál, dříve známý jako vědecké úložiště dat z družic Sentinel, poskytuje přístup k datům z družic Sentinel prostřednictvím dvou různých typů rozhraní: interaktivního grafického rozhraní a rozhraní API. Obě tato rozhraní umožňují uživatelům nastavit různé parametry (geografickou oblast, čas, typ produktu apod.) za účelem upřesnění vyhledávání v archivu produktů.
Tento portál bude rovněž poskytovat přístup k datům vytvořeným budoucími misemi Sentinel, až budou k dispozici.

SCI hubSpolupracující pozemní segment Sentinel

Spolupracující pozemní segment Sentinel (tzv. Sentinel Collaborative Ground Segment, CollGS) je iniciativou Evropské kosmické agentury (ESA) k posílení robustnosti pozemního segmentu družic Sentinel za účelem maximálního možného využití dat (družicových snímků), které budou tyto družice poskytovat. Družice Sentinel jsou pak páteřní součástí evropského programu Copernicus pro monitorování životního prostředí a bezpečnosti, jehož cílem je poskytování včasných a přesných informací pro podporu rozhodování v těchto oblastech.

CollGSPřístup k datům kosmické složky programu Copernicus (CSCDA)

Tento portál poskytuje přístup k přispěvatelským misím, které jsou programu Copernicus poskytovány za obchodních podmínek, a proto je podle licenčních práv právo na přístup k těmto údajům a na jejich stahování omezeno na veřejné orgány, evropské projekty a služby programu Copernicus.

CSCDA
Dva přístupové body k datům z družic Sentinel řídí organizace EUMETSAT:

EUMETCast

Prostřednictvím EUMETCastu lze distribuovat veškerá data o životním prostředí v jakémkoli formátu. Tato platforma poskytuje přes 380 různých souborů produktů včetně vlastních družicových dat EUMETSATu, údajů programu Copernicus o mořském prostředí a atmosféře a širokou nabídku produktů třetích stran.

EUMETCast
Přístup k datům online programu Copernicus (CODA)

Webová služba Sentinel-3 CODA (přístup k datům online programu Copernicus) poskytuje bezplatný a otevřený přístup k produktům mise Sentinel-3 prostřednictvím dvanáctiměsíčního průběžně aktualizovaného archivu s přístupem k údajům o mořském prostředí na úrovni 1 a na úrovni 2 s různou dobou odezvy (v téměř reálném čase, v krátkém kritickém čase, z hlediska času nekritické). Přístup je poskytován buď prostřednictvím uživatelského rozhraní CODA nebo prostřednictvím rozhraní API CODA. Jak uživatelská rozhraní, tak rozhraní API umožňují uživatelům nastavit různé parametry (geografickou oblast, čas, typ produktu apod.) za účelem upřesnění jejich vyhledávání v archivu produktů. V případě, že uživatelé potřebují data starší než jeden rok, mohou využít datové centrum EUMETSAT.

CODA

Informace a produkty z jednotlivých služeb