Klimatické změny

Služba pro klimatické změny

Služba Copernicus pro klimatické změny (C3S) dodává konzistentní a spolehlivé informace týkající se klimatických podmínek a to jak historických, současných, tak i budoucích. Cílem programu C3S je podporovat politiku Evropské unie v oblasti přizpůsobování se změně klimatu a zmírňování dopadů této změny.

Služba Copernicus pro klimatické změny vychází z výzkumu klimatu prováděného v rámci Světového klimatického výzkumného programu (World Climate Research Programme, WCRP)a reaguje na požadavky uživatelů definované v Globálním systému pro pozorování klimatu (Global Climate Observation System – GCOS). Představuje důležitý zdroj pro celosvětový rámec pro klimatické služby (Global Framework for Climate Services, GFCS). Službu C3S provádí Evropské středisko pro střednědobé předpovědi počasí (ECMWF) jménem Evropské komise.

Informace a produkty C3S doplňují meteorologické a environmentální služby, které již jednotlivé členské státy poskytují. C3S využívá stávající infrastrukturu a znalosti poskytovatelů klimatických služeb jednotlivých členských států a příslušných akademických komunit.

Většinu produktů poskytuje C3S ve spolupráci s partnery (více než 200 společností a organizací napříč Evropou), kteří jsou vybíráni na základě pravidelných výběrových řízení (ITTs). C3S poskytuje údaje o klimatu a informace o dopadech na celou řadu odvětví a oblastí prostřednictvím úložiště klimatických dat (Climate Data Store (CDS)). CDS je navrženo tak, aby umožnilo uživatelům přizpůsobit služby na míru konkrétnějším veřejným nebo obchodním potřebám.

Informace a produkty
C3S poskytuje klimatická data a informace o dopadech klimatických změn prostřednictvím platformy Climate Data Store (CDS) . CDS je navržen tak, aby jeho uživatelé snadno získali konkrétní informace dle jejich individuálních potřeb. K dispozici jsou zde informace z celé řady sektorových oblastí.

Příklady využití
Nejčastějšími uživateli příslušných produktů jsou vědci, konzultanti, legislativní tvůrci, média a veřejnost. Jako všechny informace programu Copernicus jsou informace a produkty této služby poskytovány zcela zdarma. C3S nabízí také technickou podporu a školení uživatelům systému CDS. Níže jsou uvedeny příklady projektů, v nichž byly využity produkty služby Copernicus pro klimatické změny:

Řízení rizik pro obchodování s komoditami v Marex Spectron
Udržitelné hospodaření s vodou v pivovaru Heineken

Více informací se dozvíte na webových stránkách služby C3S nebo v informačním letáku:

Dokument se zobrazí po kliknutí na obrázek