Změna klimatu a životní prostředí

Změna klimatu a životní prostředí

Teplota a celkový stav naší planety závisí na křehké rovnováze jevů, jako je pohyb mořských proudů, přeměna uhlíku na různé formy během jeho putování mezi zemským povrchem, mořem a vzduchem a množství slunečního záření, které pohltí nebo odrazí zemský povrch. Jak si však s rostoucími obavami začínáme uvědomovat, tato rovnováha může být velmi snadno narušena.

V rámci programu Copernicus se zajišťují klíčové ukazatele týkající se faktorů podněcujících změnu klimatu (například oxidu uhličitého) a posuzují se dopady na životní prostředí (např. tání ledovců a mořské ledové pokrývky, vzestup hladiny moří), a tím se v konečném důsledku přispívá k rozvoji evropských politik přizpůsobení se změně klimatu a jejího zmírňování v celé řadě odvětví.

Příklad produktu služby C3S:

Teplotní anomálie během let 1981-2010 (Služba C3S).