Spolupráce a rozvoj

Spolupráce a rozvoj

Díky schopnosti řešit globální výzvy a bezplatné, plné a volné politice v oblasti dat podporuje program Copernicus přítomnost EU na mezinárodní scéně.
Stále vzrůstající úlohu hraje zejména v bilaterálních vztazích EU s mezinárodními partnery. Cílem mezinárodních vztahů programu Copernicus je tedy sjednání dohod o spolupráci, díky kterým si mohou EU a partnerské země vzájemně poskytovat přidanou hodnotu, například prostřednictvím výměny družicových dat.
Program Copernicus také poskytuje evropskému průmyslu příležitost přizpůsobit na míru produkty pozorování Země na základě údajů a informací získaných z programu Copernicus pro mimoevropské trhy.

Příklad využití:

Mapa zobrazující povodně na území Beiry (Mozambique) na území 7 254 ha (72,5 km2) v době získání satelitních snímků.