Doprava

Doprava

Doprava je důležitým odvětvím hospodářství EU. Pro dopravce, vlády a místní orgány je prioritou zajistit bezpečnost cestujících.
Přírodní nebezpečí, jako jsou sopečné výbuchy nebo výskyt mořské ledového pokryvu, mohou narušit či zbrzdit dopravní toky a přivodit tak značné ekonomické dopady. Obavy vzbuzují rovněž bezpečnostní hrozby, například pirátství. Program Copernicus nabízí v otázkách dopravy a bezpečnosti celou řadu řešení.

V případě námořní dopravy mohou například informace o proudech, které poskytuje program Copernicus, podporovat služby směrování lodí. Také informace o mořském ledovém pokryvu mohou přispět k výraznému zlepšení bezpečnosti navigace v arktických oblastech.

Příklad využití: