Cestovní ruch

Cestovní ruch

Díky funkci monitorování životního prostředí lze program Copernicus využít v oblasti cestovního ruchu.
Například kvalitnější sledování výskytu populací medúz nebo odhalování šíření vodních řas může zabránit možným negativním dopadům na činnosti spojené s cestovním ruchem.
Obecněji je systém Copernicus schopen podporovat provádění služeb monitorování kvality pobřežních vod, které zase mohou pomoci orgánům veřejné správy zvýšit ochranu vod ke koupání.

Příklad využití:

Mountain Tourism Meteorological & Snow Indicators (Služba C3S)