Přispěvatelské mise

Přispěvatelské mise

Program Copernicus benefituje také z již existující vesmírné infrastruktury, která byla vybudována Evropskou vesmírnou agentura (ESA), Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT), jednotlivými členy EU, jinými státy a komerčními subjekty. Družice přispěvatelských misí doplňují družice Sentinel a jejich data jsou důležitá především pro služby Copernicus.
Přispěvatelských misí je v současné době přibližně 30 (včetně plánovaných misí). Dělí se do těchto kategorií:

• Radar se syntetickou aperturou (SAR) na pozorování pevniny a moří dnem i nocí
• Optické snímače pro sledování aktivity na pevnině a dynamiky oceánů
• Výškoměry pro měření hladiny moře
• Radiometry pro monitorování teploty pevniny a oceánů
• Spektrometry pro měření kvality ovzduší.

Více informací