Pozemní segment

Pozemní segment

Pozemní segment je součástí kosmické komponenty a je určen k řízení družic, přenosu, zpracování, distribuci a archivaci jimi pořízených dat. Vybudování pozemního segmentu zahrnuje vybudování segmentu pro práci s družicovými daty a segmentu pro letové operace. Zvláštní důraz je kladen na dostupnost dat v téměř reálném čase a přístup k historickým datům všech družic.
Svůj vlastní pozemní segment má / bude mít každá z družic Sentinel, stejně jako jej mají přispěvatelské mise. Pozemní segment a přístup k datům Copernicus koordinuje ESA a EUMETSAT. Doplňkem pozemního segmentu má být tzv. Sentinel Collaborative Ground Segment v některých členských státech včetně ČR, který má umožnit lepší přístup k datům Sentinel pro jejich další využití.