In-situ komponenta

In-situ komponenta

Program Copernicus je tvořen třemi komponentami: službami, kosmickou komponentou a in-situ komponentou.

In-situ komponenta je založena na infrastruktuře pozemních měřících stanic, které jsou spravovány národními veřejnými institucemi členských státu EU.Koordinaci těchto institucí má na starost EEA. Hlavní funkcí komponenty in-situ je především doplnění stávající sítě infrastruktury tam, kde měření a data chybí, zajištění dlouhodobé udržitelnosti služeb a rovněž přístupu k datům a informacím. Služby potřebují in-situ data pro validaci, doplnění, kontrolu a upřesnění dat získaných z DPZ.

Data, která in-situ nabízí se dají rozdělit na data z pozemních, mořských a vzdušných monitorovacích zařízení a na geoprostorová referenční data.
Monitorovací infrastruktura
Data in-situ jsou získávána monitorovacími systémy, jako jsou senzory umístěné na březích řek, nesené na povětrnostních balonech, letadlech nebo dronech, tažené loděmi přes moře a unášené na plovácích nebo bójích v oceánu. Hlavními uživateli tohoto typu dat jsou služby pro monitorování atmosféry, mořského prostředí a služba pro klimatické změny. Monitorovací infrastruktura je tematicky rozdělená na 4 oblasti: meteorologie, klimatické podmínky, oceánografie a atmosférické složení

Geoprostorová data
Hlavními uživateli jsou služby pro monitorování území, pro krizové řízení a pro bezpečnost. Geoprostorová data jsou v rámci in-situ komponenty programu Copernicus rozdělena do 7 tematických oblastí: sídla, průmysl, technická infrastruktura, hydrografie, dopravní infrastruktura, krajinný pokryv, statistiky o obyvatelstvu. Tato témata korespondují s okruhy z příloh I. II. a III. směrnice INSPIRE.

Přístup k datům
Vzhledem k různorodosti in-situ dat existují různí poskytovatelé a různé platformy, kde jednotlivé služby programu Copernicus mohou data získávat.

• Meteorologická a hydrologická data jsou poskytovány evropskými organizacemi EUMETNET a ECOMET.
• Oceánografická data poskytují evropské organizace SeaDataNet (Pan-european Infrastructure For Ocean & Marine Data Management) a platformy ROOS (Regional Operational Oceanographic Systems).
• Geoprostorová data jsou jednotlivým službám poskytována prostřednictvím katalogu CORDA.

Více informací