8. ČESKÉ UŽIVATELSKÉ FÓRUM COPERNICUS

8. ČESKÉ UŽIVATELSKÉ FÓRUM COPERNICUS

Datum:  25. – 26. června 2019
Místo:  Národní technická knihovna
Organizátoři:
Ministerstvo životního prostředí ČR
Ministerstvo dopravy ČR
Úřad vlády České republiky
CzechInvest
ESA BIC Prague
ESA ESERO

Konference pro uživatelskou komunitu programu Evropské komise, Evropské kosmické agentury a partnerů pro monitoring životního prostředí a bezpečnosti Copernicus se v České republice koná již od roku 2012 za účelem propojení širokého spektra uživatelů na národní úrovni z řad státní správy, akademického, podnikatelského sektoru ale i veřejnosti.

Osmý ročník Českého uživatelského fóra Copernicus se koná ve dnech 25. – 26. června 2019 v Praze v Národní technické knihovně. Na organizaci se podílí společně Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo dopravy ČR, CzechInvest – ESA BIC Prague a ESA ESERO Česká republika. Právě zapojení vzdělávací kanceláře ESA ESERO ČR znamená pro 8. české uživatelské fórum Copernicus zcela nový koncept spolupráce. Nově zapojíme také naši mladou generaci žáků ze základních a středních škol. Mezi mezinárodními řečníky se tradičně objeví přední zástupci na vysoké úrovni z Evropské komise DG-GROW, Copernicus Unit, Evropské kosmické agentury ESA a protože národní komunita aktivních uživatelů rok od roku roste, objeví se vedle známých tváří, také zcela nové, zejména z podnikatelského, startupového prostředí.

ProgramFotografie