Posterová sekce

Posterová sekce

Konsolidovaná vrstva ekosystémů
Alena Levashova, Agentura ochrany přírody a krajiny
Využitelnost radarového vegetačního indexu RVI4S1 v zemědělství
Jana Seidlová, Jiří Kvapil, Lucie Brzková, Mojmír Polák, Pavel Doubrava, Česká informační agentura životního prostředí
Změny krajinného pokryvu pomocí Land Cover Flows v Česku v letech 1990-2018
Luděk Hloušek, Kateřina Horáková, Vendula Dastychová, Česká informační agentura životního prostředí
Odhad vlivu stínící vegetace na solární potenciál střech prostřednictvím lidarových dat
Lucie Brzková, Jana Seidlová, Mojmír Polák, Jiří Kvapil, Pavel Doubrava, Česká informační agentura životního prostředí
Retrieval of harmonized LAI product of agricultural crops from Landsat OLI and Sentinel-2 MSI time series
Jiří Tomíček, Gisat s.r.o.
DROMAS Pilot project on monitoring permanent crops using Sentinel data – SZIF experience
Emilie Bublincová, Renáta Bodnárová, Vladimír Hofman, Lucie Šavelková a kolektiv, Státní zemědělský intervenční fond
Geotagged Photos Pilot in the CR- results and experience from technical testing
Emilie Bublincová, Lucie Šavelková, Jakub Vlosinský, Adéla Stanislavová, Vít Toman, Státní zemědělský intervenční fond
Pilotní projekt IACS65 – Studie interoperability krajinných prvků v ČR
Ondřej Šilháček, Michal Dobíhal, Lucie Šavelková, Kateřina Hátlová, Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond
Pilotní projekt – monitoring obnovy travního porostu pomocí dat Sentinel
David Šimoník, Lucie Šavelková, Renáta Bodnárová, Státní zemědělský intervenční fond
Klimatická rizika – přírodní požáry a jejich mapování metodami DPZ
Mojmír Polák, Jana Seidlová, Lucie Brzková, Jiří Kvapil, Pavel Doubrava, Česká informační agentura životního prostředí
NDVI anomaly for drought monitoring in Danubian lowland from 2019 to 2022
Tomáš Rusňák, Andrej Halabuk, Pavol Kenderresy, Juraj Lieskovský, Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.
Verifikace reanalýzi ERA5 jako vstupu pro atmosférické korekce v dálkovém průzkumu
Daniel Kopkáně, Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Copernicus User Uptake aktivity na Univerzitě Karlově
Přemysl Štych, Josef Laštovička, Daniel Paluba, Natalia Kobliuk, Jan Svoboda, Jarmil Vyčítal, Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, PřF UK, EO4Landscape výzkumný tým
Využití dat Sentinel ve výzkumu obnovy lesa
Přemysl Štych, Natalia Kobliuk, Daniel Paluba, Josef Laštovička, Jan Svoboda, Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, PřF UK, EO4Landscape výzkumný tým
Hodnotenie zraniteľnosti mesta Bratislava na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy – príklad z praxe
Eva Čulová, Monika Jurašiková, Eva Pauditšová, Martin Jančovič, Metropolitný inštitút Bratislavy, Prírodovedecká fakulta UK
Časová řada Sentinel-1 pro sledování vlhkosti lesů
David Moravec, Česká zemědělská univerzita