Skupina družic Sentinel

Skupina družic Sentinel

Družice Sentinel, vyvíjené v rámci kosmické komponenty Copernicus, tvoří celkem 6 řad – Sentinel-1 až -6.
Hlavní funkce jednotlivých družic:
• Sentinel-1: Radarové zobrazování s vysokým rozlišením
• Sentinel-2: Multispektrální zobrazení s vysokým rozlišením
• Sentinel-3: Multispektrální zobrazování a altimetrie se středním rozlišením
• Sentinel-4: Monitorování složení atmosféry z geostacionární oběžné dráhy
• Sentinel-5: a Sentinel-5 Prekurzor: Monitorování složení atmosféry z orbity LowEarth
• Sentinel-6 (Jason-CS): Vysoce přesná mise radarového výškoměru

Sentinel-1

Mise Sentinel-1 byla tvořena soustavou dvou satelitů (jednotky A a B). Sentinel-1A byl spuštěn 3. dubna 2014 a  Sentinel-1B byl spuštěn 25. dubna 2016. Mise Sentinel-1B byla ukončena v roce 2022.
Dva další satelity (Sentinel-1C a Sentinel-1D) jsou plánovány jako náhrada prvních dvou satelitů na konci jejich provozní životnosti. Družice Sentinel-1 mají provozní životnost 7 let a spotřební materiál na 12 let.
Sentinel-1 nese C-band radar se syntetickou aperturou (SAR), což umožňuje pořizovat snímky nepřetržitě 24/7 za každého počasí, během dne i noci.

Cíle mise:
• Monitoring půdy, lesů a vody
• Podpora nouzového mapování při přírodních katastrofách
• Monitorování mořského prostředí
• Pozorování mořského ledu a ledovců
• Mapování ropných skvrn
• Detekce mořských plavidel
• Sledování změny klimatu

Ze zmíněných využití jsou pro Českou republiku klíčové tři oblasti využití:
Krizové řízení – povodně či deformace terénu, které je možné detekovat s milimetrovou přesností pomocí radarové interferometrie. Výhodou je dostupnost aktuálních dat téměř v reálném čase.
Monitorování území – mapování lesních porostů, monitorování zemědělských plodin či sledování rozsahu sněhové pokrývky
Předpověď povodní a sledování dopadu klimatických změn

Více informací…

Sentinel-2

Mise Sentinel-2 se skládá ze sestavy dvou satelitů (jednotky A a B), které byly vypuštěny 22. června 2015 a 7. března 2017. Sentinel-2 poskytuje snímky, které jsou pořizovány optickým multispektrálním senzorem s vysokým prostorovým rozlišením. Získané údaje jsou využívána v oblastech:

Monitorování půdy
Optický multispektrální senzor, který nese Sentinel 2, je prvním svého druhu a zahrnuje tři pásma v červeném okraji viditelného spektra. Je tedy ideálním nástrojem pro monitorování vegetace, klasifikaci lesních porostů, mapování obsahu chlorofylu v listech, tvorbu vegetačních indexů nebo zjišťování vodního stresu.
Nouzove řízeni
Data z mise sentinel 2 jsou využívaný také jako podpora krizového řízení. To zahrnuje mapování městských oblastí, včetně ohrožených budov a komplexních struktur, které byly dříve identifikovány jako ohrožené přírodními katastrofami, jako jsou zemětřesení a záplavy. Údaje z mise se využívají také k monitorování stavu zásobovacích tras a k plánování a kontrole misí před a po události.
Bezpečnost
Mise sentinel 2 poskytuje údaje, které vedou k účinnější prevenci krizí a celkové připravenosti. Údaje jsou zpracovány službou programu Copernicus pro bezpečnost, která se zaměřuje se na tři klíčové činnosti:
• Hraniční ostraha
• Námořní dohled
• Podpora vnější činnosti EU
Klimatické změny
Data s vysokým rozlišením ze SENTINEL-2 přispívají ke sledování a modelování změn vyvolaných podnebím, mohou také podporovat detekci změn povodňových událostí v postižených zemích.

Více informací…

Sentinel-3

Mise Sentinel-3 je společně provozována agenturami ESA a EUMETSAT. Cílem mise je poskytovat operační služby pro pozorování oceánů a půdy.
Dvojice družic Sentinel-3A a Sentinel-3B byly vypuštěny 16. února 2016 a 25. dubna 2018.
Sentinel-3 poskytuje vysoce přesné optické, radarové a výškové údaje pro námořní a pozemní služby. Navazují především na data z družic Envisat a Cryosat-2. Měří proměnné, jako je topografie mořského povrchu, teplota moře a pevniny, barva oceánu a barva země s vysokou přesností a spolehlivostí.
Družice Sentinel-3 má čtyři hlavní nástroje:
Ocean and Land Color Instrument (OCLC): přístroj dodává data o barvě oceánu a půdy
Sea and Land Surface Temperature Instrument (SLSTR): přístroj pro měření povrchové teploty moře a půdy
SAR Radar Altimeter (SRAL): Používá se ke stanovení výšky hladiny moří a jezer, výšky vln, rychlosti povrchového větru a výšky a tloušťky mořského ledu.
Microwave Radiometer (MWR): zaznamenává radiační teplotu a poskytuje informace o obsahu atmosférických vodních par a kapalné vody.

Více informací…

Sentinel-4 

Družice Sentine-4 bude sloužit specifickým potřebám Služby programu Copernicus pro monitorování atmosféry (CAMS). Bude poskytovat hodinové údaje o troposférických složkách v Evropě. Užitečná bude zejména pro aplikace v oblasti kvality ovzduší.
Primárním účelem je monitorování stopových plynů klíčových pro určování kvality ovzduší a to zejména O3, NO2, SO2, HCHO a aerosolů a také měření slunečního záření a monitoring klimatu.
Mise Sentinel-4 je tvořena UVN (Ultra-violet, Visible and Near-Infrared) spektrometrem a termálním infračerveným zářičem (IRS) , oba budou na satelitu MTG-Sounder (MTG-S).
Vypuštění je naplánováno na rok 2023.

Více informací…

Sentinel-5 a Sentinel-5 prekurzor

Mise Sentinel-5 se bude také zaměřovat na monitorování složení atmosféry. Bude uvedena do provozu v roce 2023. Zajistí přesné měření klíčových složek atmosféry, jako jsou ozon, oxid dusičitý, oxidu siřičitý, oxid uhelnatý, metan, formaldehyd a aerosol.
Hlavním senzorem mise je UVNS (Ultra-Violet/Visible/Near Infrared/Short Wave Infrared Spectrometer), který bude umístěn na první z plánovaného páru družic s polární dráhou MetOp-SG (Meteorological Operational satellite programme – Second Generation). Data z tohoto senzoru tak budou doplňkem dat z geostacionární mise Sentinel 4.
Prekurzor Sentinel-5 je mise zahájená 13. října 2017. Jedná se o překlenovací misi, než bude zahájena mise Sentinel-5. Hlavním přístrojem této mise je senzor TROPOMI (TROPOspheric Monitoring Instrument), který provádí atmosférické měření sloužící k analýzám kvality ovzduší, ozónu, UV záření, a sledování klimatu a jeho změn.

Více informací o družici Sentinel-5 prekurzor…Více informací o družici Sentinel-5…

Sentinel-6

Sentinel -6 je kooperativní mise vyvinutá v partnerství mezi Evropou (EU, ESA a EUMETSAT) a USA (NOAA a NASA). Sentinel-6A byl vypuštěn v listopadu 2020, vypuštění Sentinel-6B je naplánováno na prosinec roku 2025. 
Hlavním nástrojem mise jsou přesné výškoměry pro měření globální výšky mořské hladiny. Tyto údaje jsou užitečné především pro oblast oceánografie a pro klimatické studie. Topografická měření povrchu oceánu jsou nezbytná k pochopení toho, jak oceán ukládá a distribuuje teplo, vodu a uhlík v klimatickém systému.
Sekundárním cílem mise je měření teploty ve svislých profilech pomocí ozařovací techniky GNSS Radio-Occultation, které může analyzovat změny teploty v troposféře a stratosféře, podpořit numerické modely pro předpověď počasí a tím zefektivnit předpoveď počasí.

Více informací…