Program

test

test

Program

test

Prohlédněte si předběžný program letošní konference. Abstrakty k přednáškám budou postupně doplňovány.
Změna programu vyhrazena.

ÚTERÝ 9.11.2021

08:00–9:30
Registrace
09:30–9:45
Úvodní sekce
Využití dat programu Copernicus v Zelené dohodě
Miroslav Havránek, ředitel CENIA
9:45–10:15
Přestávka
10:15–12:00
I. blok: Monitorování využití krajiny
Paralelní sekce WORKSHOP: Kam na data Sentinel aneb co vám nabízí Spolupracující pozemní segment Sentinel v ČR, Ministerstvo Dopravy
Využití dat Sentinel k podpoře rozhodování v ochraně přírody
Petra Šímová, David Moravec, Česká zemědělská univerzita
Využití dat Sentinel-2 v monitoringu Land Use, Land-Use Change and Forestry (LULUCF)
Přemysl Štych, Jan Svoboda, Univerzita Karlova
Mapování lesních dřevin z družicových dat Sentinel-2  ►
Filip Hájek, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Využití dat Sentinel-1/2 v oblasti monitoringu a vyhodnocení antropogenních a přírodních rizik
Veronika Strnadová, Jan Jelének, Kateřina Fárová, Česká Geologická služba
COP4N2K: Dlouhodobý monitoring změn krajinného pokryvu v oblastech Natura 2000 prostřednictvím družicových dat Copernicus
Jan Mišurec, Jiří Tomíček, Gisat s.r.o.
12:00–13:00
OBĚD
POSTEROVÁ SEKCE: Abstrakty zde
13:00–14:00
II. blok: Monitorování ovzduší a klimatu
Tornádo 24. 6. 2021 na jihovýchodní Moravě
Martin Setvák, Český hydrometeorologický ústav
Meteorologické družice další generace
Jindřich Šťástka, Český hydrometeorologický ústav
14:00–14:30
Přestávka
14:30–16:45
III. blok: Uživatelská praxe
Kde hledat podporu pro rozjezd podnikání (nejen) v oblasti družicových dat
Markéta Filipenská, ESA BIC Brno
Jak to v těch datech najít?
Barbara Zitová a Michal Šorel, Ústav teorie informace a automatizace AV ČR
Segmentace satelitních snímků s využitím umělé inteligence
Pavel Juruš, Big Terra
Zalévání stromů z vesmíru
Michal Polanský, Zalejme.cz
Datově-analytická platforma pro dynamické vyhodnocení dat Sentinel-2 pro Českou republiku
Tomáš Rebok, Petr Lukeš, Růžena Janoutová, Kristián Gutič, Vladimír Lazarik, Lucie Homolová, Masarykova univerzita a Ústav výzkumu globální změny AV ČR
Využití Copernicus dat v energetice budov
Adrián Babiš, Let’s Earth, s.r.o.
16:45–17:00
Závěr prvního dne, rozloučení

STŘEDA 10.11.2021

08:30–9:00
Zahájení druhého dne konference
09:00–10:30
I. blok: Copernicus 2.0
Paralelní sekce WORKSHOP:
Zpracování družicových dat v cloudu, Univerzita Karlova
Kosmický program EU
Ondřej Šváb, Ministerstvo dopravy
Agentura EUSPA
Zástupce EUSPA
CO2M Mission: Building a Satellite structure
Ondrej Krepl, OHB Czechspace s.r.o.
Horizon Europe
Ondřej Šváb, Ministerstvo dopravy
10:30–11:00
Přestávka
11:00–12:30
II. blok: Chytré zemědělství
Paralelní sekce WORKSHOP:
Pátraní po klimatické změně, ESA ESERO
Využití dat z programu Copernicus v zemědělství
Martin Havlíček, Ministerstvo zemědělství
Varistar – variabilními aplikacemi efektivnějšímu udržitelnému zemědělství
Jan Semrád, Agrinova Services s. r. o.
DynaCrop – satelitní data pro chytré zemědělství
Roman Bohovic, World from Space
AgriHub  – podpora pro naše farmáře při implementaci nové zemědělské politiky a Green Deal
Karel Charvát, WirelessInfo/Plan4all
13:00
Závěr konference