Program konference

PONDĚLÍ 28. 11. 2022

8:00 – 9:30
Registrace
a káva
9:30 – 10:00
Úvodní sekce
Data DPZ ve službách nejen životního prostředí
Miroslav Havránek, ředitel CENIA
prezentace
10:00 – 10:30
Přestávka
10:30 – 12:00
I. blok: Program Copernicus v Evropě
The role of Copernicus for the future of the Earth Observation Downstream services industry
Emmanuel Pajot, European Association of Remote Sensing Companies
► prezentace
The Copernicus Land Monitoring service: towards a continuous monitoring to support the EU environment and climate change policies
Usue Donezar, European Environment Agency
prezentace
12:00 – 13:00
Oběd
Posterová sekce abstrakty k nahlédnutí
13:00 – 14:30
II. blok: Monitorování ovzduší a adaptace na klimatickou změnu
Destination Earth – unijní digitální dvojče Země
Ondřej Šváb, Ministerstvo dopravy
prezentace
Analýza dat družic a služeb programu Copernicus v souvislosti s válkou na Ukrajině
Jindřich Šťástka, Český hydrometeorologický ústav
prezentace
Využití přístroje VIIRS družic S-NPP a NOAA-20 v rámci příprav na Meteosat třetí generace (MTG)
Martin Setvák, Český hydrometeorologický ústav
prezentace
Pilotní projekt IACS65 – Studie interoperability krajinných prvků v ČR
Ondřej Šilháček, Ministerstvo zemědělství
prezentace
14:30 – 15:00
Přestávka
15:00 – 17:00
III. blok: Panelová diskuse – Pozorování Země a bezpečnost
Filip Kocián (Golem Ventures Space) ► prezentace
M. Havránek (CENIA)
M. Marušin (Zaitra) ► prezentace
V. Petera (CGI) ► prezentace
F. Avrat (PSSI) ► prezentace
M. Reinštein (SpaceKnow) ► prezentace
moderuje O. Šváb (Ministerstvo dopravy)
17:00
Závěr prvního dne
a společenský večer

ÚTERÝ 29. 11. 2022

8:00 – 9:00
Registrace a káva
9:00 – 11:00
I. Blok Copernicus na školách

Paralelní akce WORKSHOP (9:00 – 11:00)- Zpracování družicových dat a tvorba aplikací v Google Earth Engine
Josef Laštovička, Daniel Paluba a Přemysl Štych, Univerzita Karlova
Mapování spálených oblastí při požárech v Řecku v roce 2021 s využitím dat Sentinel-1 použitím neřízené klasifikace
D. Paluba, L. G. Papale, T. Perivolioti, A. Mouratidis, P. Štych, Univerzita Karlova, University of Rome Tor Vergata, Aristotle University of Thessaloniki
prezentace
Prototyp nástroje pro odhad Bowenova poměru pomocí družicových dat
Tereza Pohanková, Univerzita Palackého v Olomouci
prezentace
Představení ESA ESERO a projektu Climate Detectives
Petr Mareš, ESA ESERO ČR
prezentace
Dálkový průzkum Země jako nástroj pro hodnocení sinicových vodních květů
Jakub Brom, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
prezentace
DPZ aktivity Katedry prostorových věd na FŽP ČZU v Praze
Tomáš Klouček, Česká zemědělská univerzita v Praze
prezentace
11:00 – 11:30
Přestávka
11:30 – 13:15
II. blok Monitorování využití krajiny

Paralelní akce WORKSHOP (11:30 – 13:00)- GIS bez GISu
Jáchym Čepický, OpenGeoLabs
Využití dat Sentinel-1 a radarové interferometrie pro monitoring geohazardů a geotechnických rizik
Jan Kolomazník, Ivana Hlaváčová, Juraj Struhár, Erika Orlitová, Gisat s.r.o.
prezentace
Využití AI pro překonání limitů dat Copernicus
Jan Labohý, Roman Bohovic, World from Space
prezentace
Zapojení SZIF do projektů zaměřených na dálkový průzkum Země
Renata Bodnárová, Lucie Šavelková, Státní zemědělský intervenční fond
prezentace
Data Sentinel ve výzkumu půdní eroze a mapování půd
Daniel Žížala, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
prezentace
Využití dat Copernicus pro geovědní aplikace
Veronika Strnadová, Česká geologická služba
prezentace
13:15 – 13:30
Závěr konference