Zemědělství

Zemědělství

V oblasti zemědělství, která je historicky jednou z prvních oblastí, která využívala pozorování Země, se politiky EU zaměřují na podporu rozvoje postupů, které chrání životní prostředí a udržují produktivitu.

Zemědělství představuje z hlediska dopadu programu Copernicus pravděpodobně nejperspektivnější trh, zejména prostřednictvím tzv. přesného zemědělství. Copernicus totiž pomáhá posuzovat využívání zemědělské půdy a trendy v této oblasti, stav plodin a odhady výnosů. Podporuje také řízení vstupů, záznamy o vedení zemědělských podniků a řízení zavlažování.

Oblasti uplatnění programu Copernicus se však neomezují jen na přesné zemědělství. Zahrnují také sezónní mapování pěstebních ploch, řízení vodních zdrojů a monitorování sucha, jakož i kontroly dotací.

Projekty, do kterých je zapojena ČR:

Sentinel-2 for AgricultureSen4CAP – Sentinels for Common Agriculture PolicyPříklad využití:

Dokument se zobrazí po kliknutí na obrázek.