Územní plánování měst

Územní plánování měst

Vzhledem k tomu, že více než jedna čtvrtina území Evropské unie je přímo pokryta městskými pozemky, představuje správa městských oblastí klíčovou součást každé politiky udržitelného rozvoje. Významnou odpovědnost v oblasti městského plánování nesou evropské místní a regionální orgány. Odpovídají zejména za úspěšné provádění politik EU ovlivňujících územní plánování na místní a regionální úrovni.

Evropské obce a regiony však čelí různým výzvám v oblasti plánování (například nakládání s odpady, využívání energie z obnovitelných zdrojů), které mohou mít významný vliv na kvalitu života občanů. Program Copernicus může pomoci těmto výzvám čelit tím, že bude poskytovat informace o využití půdy a o klasifikaci krajinného pokryvu, o růstu měst, o městských zelených plochách, o městských tepelných ostrovech apod.

Program Copernicus může také pomoci při monitorování stability infrastruktur, posuzování nových stavebních projektů, posuzování hustoty obyvatelstva apod.

Příklad využití:

Dokument se zobrazí po kliknutí.
Dokument se zobrazí po kliknutí.