Řízení katastrof

Řízení katastrof a pojišťovnictví

Každým rokem jsou stovky milionů osob přímo zasaženy přírodními katastrofami, technickými nebo průmyslovými haváriemi a humanitárními krizemi. Země na jihu Evropy například pravidelně čelí rozsáhlým požárům vegetace, zatímco střední Evropu často postihují velké povodně.

Program Copernicus podporuje orgány veřejné správy ve všech fázích řízení katastrof. Může přispívat k připravenosti a prevenci tím, že poskytuje data, jež pomáhají identifikovat rizika a předcházet ztrátám na životech i na majetku. Během zásahových akcí podporuje díky svým produktům (např. mapám vyznačujícím zaplavené oblasti) operace v oblasti civilní ochrany. Identifikuje se tak rozsah katastrofy a úroveň poškození (např. zničené budovy v případě zemětřesení). Ve fázi obnovy pomáhá monitorovat střednědobé a dlouhodobé dopady na životní prostředí, lidskou bezpečnost a hospodářství a jejich vývoj.

Pozorování Země se využívá také v odvětví pojišťovnictví. Lze je využít k aktualizaci, ověřování a kalibraci rizikových modelů. Pomáhá odhadnout ztráty v případě, že dojde ke katastrofě. Lze je využít rovněž k výpočtu indexů, které se poté zohlední při výpočtu částek odškodnění, které má být vyplaceno.

Příklady využití:

Záplavy na Ukrajině, 2020 (Služba EMS)
Ničivé požáry, Národní park Meinweg, Německo, Nizozemí, 2020 (Služba EMS)
Dokument se zobrazí po kliknutí na obrázek.