Modrá ekonomika

Modrá ekonomika

Mořské prostředí je charakterizováno rychle se měnícími parametry, jejichž monitorování vyžaduje velký objem dat z pozorování v reálném čase. Pozorování Země proto představuje důležitý zdroj informací z hlediska monitorování mořského prostředí a oceánské ekonomiky.

Díky své schopnosti monitorovat fyzikální a biogeochemické vlastnosti světových oceánů a regionálních moří umožňuje program Copernicus širokou škálu dalších aplikací, jako je například posuzování jakosti vod, mapování rybolovných oblastí nebo monitorování rozšíření škodlivých řas.

Pozorování Země může rovněž přispět k ochraně biologické rozmanitosti moří a napomáhat při monitorování eroze pobřeží.

Příklad využití:

Dokument se zobrazí po kliknutí na obrázek.