Lesnictví

Lesnictví

Díky druhu dat a informací, které poskytuje, je program Copernicus schopen podporovat správu lesů na celém světě. V oblasti lesnictví se data pozorování Země používají pro mapování lesů a mapování změn lesů a pro vytváření map podporujících dokončení národních soupisů lesů.

Program také umožňuje tvorbu map lesů, při níž se zohledňují různé typy parametrů, jako jsou například druhy stromů nebo biofyzikální proměnné.
Data pozorování Země se používají rovněž pro monitorování lesních požárů (pro detekci a sledování v reálném čase) nebo pro monitorování nezákonné těžby.

Příklad využití:

Hustota zalesnění, HRL 2015 (Služba CLMS)