Neswletter

Copernicus Newsletter

Národní sekretariát GEO/Copernicus vydával čtvrtletně elektronický zpravodaj, který shrnoval nejdůležitější zprávy a akce za uplynulé čtvrtletí, které se v oblasti Copernicus, GEO a DPZ odehrály. Od roku 2016 jsou všechny zprávy dostupné v Archivu novinek.

Copernicus Newsletter č.3/2015
Dokument
Copernicus Newsletter č.2/2015
Dokument
Copernicus Newsletter č.1/2015
Dokument
Copernicus Newsletter souhrn za rok 2014
Dokument
Copernicus Newsletter č.4/2014
Dokument
Copernicus Newsletter č.3/2014
Dokument
Copernicus Newsletter č.2/2014
Dokument
GMES č.1/2014
Dokument
GMES č.4/2013
Dokument
GMES č.3/2013
Dokument
GMES č.2/2013
Dokument
GMES č.1/2013
Dokument
GMES č.4/2012
Dokument
GMES č.3/2012
Dokument
GMES č.2/2012
Dokument
GMES č.1/2012
Dokument
GMES č.4/2011
Dokument
GMES č.3/2011
Dokument
GMES č.2/2011
Dokument
GMES č.1/2011
Dokument