Možnosti využití dat z dálkového průzkumu Země v zemědělství

Možnosti využití dat z dálkového průzkumu Země v zemědělství

Národní sekretariát GEO/Copernicus uspořádal v rámci své osvětové činnosti dne 15. 11. 2016 seminář pro uživatele ze sektoru zemědělství (zejména odborné útvary MZe a resortní organizace MZe).

Datum: 15. listopadu 2016
Místo konání: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1
Téma semináře: zemědělství
Organizátoři: Národní sekretariát GEO/Copernicus, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství.

Prezentace

Martin Havlíček (Ministerstvo zemědělství): Program Copernicus a jeho potenciál v oblasti zemědělství

Petr Lukeš (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů): Potenciál satelitních dat Sentinel-2 pro hodnocení zdravotního stavu lesa