Možnosti využití dat z dálkového průzkumu Země v územním rozvoji

Možnosti využití dat z dálkového průzkumu Země v územním rozvoji

Národní sekretariát GEO/Copernicus uspořádal v rámci své osvětové činnosti dne 23. 6. 2016 seminář pro uživatele ze sektoru uzemního rozovje.
Datum: 23. června 2016
Místo konání: Ministerstvo pro místní rozvoj, Letenská 3, Praha 1
Téma semináře: územní rozvoj
Organizátoři: Národní sekretariát GEO/Copernicus za spolupráce, Ministerstva životního prostředí,Ministerstva dopravy, Ministerstva pro místní rozvoj, Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a GISAT s.r.o.

Prezentace

Kateřina Nohelová (Ministerstvo životního prostředí):  Program Copernicus

Ondřej Šváb (Ministerstvo dopravy): Kosmická komponenta Copernicus a dostupnost dat

Tomáš Soukup, Kateřina Jupová (GISAT s.r.o.): Využití služeb Copernicus, ukázky aplikací, potenciál využití