7. ČESKÉ UŽIVATELSKÉ FÓRUM COPERNICUS

7. ČESKÉ UŽIVATELSKÉ FÓRUM COPERNICUS

Ministerstvo životního prostředí ČR ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR a ESA BIC Prague uspořádalo 7. ročník českého uživatelského fóra Copernicus. Konference se konala ve dnech 7. – 8. června 2018 v budově Agentury pro evropský GNSS Praha. Letošní ročník uživatelského fóra byl zaměřen na In situ data v pozorování Země s cílem na:
– využití družicových a In situ dat v pozorování Země, jejich vzájemná komparace
– představení institucionálního rámce v oblasti mezinárodní spolupráce, role in situ dat vybraných mezinárodních subjektů
– využívání družicových a in situ dat napříč základními sektory ekonomiky na národní úrovni: státní správa, průmysl, akademický sektor
– praktické ukázky využití družicových a in situ dat, jejich kalibrace a validace
– implementace programu Copernicus v České republice,
– rozvoj uživatelské komunity, sběr uživatelských požadavků na data a služby programu Copernicus

Základní informace
Téma konference: In situ data v pozorování Země: Copernicus for Users, Business and Academy
Organizátoři: Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo dopravy ČR, ESA BIC Prague
Datum: 7. června 2018, resp. 8. června 2018
Místo konání: Agentura pro evropský GNSS, Janovského 438/2 – Praha 7, Holešovice
Konferenční poplatky: NE
Jednací jazyk: anglický/český

ProgramFotografie

Prezentace

Prezentace z prvního dne, 7.6. 2018

Prezentace z druhého konferenčního dne jsou zveřejněny na webu ESA BIC Prague.

Řekli o nás…

Česká televize, redakce Věda 24 byla přítomná slavnostního zahájení konference na vysoké úrovni. Děkujeme!

Záznam naleznete v archivu ČT zde.

Tiskové oddělení MŽP
Více informací
WirelessInfo
Vice informací
Lesprojekt
Více informací