4. české uživatelské fórum Copernicus

4. české uživatelské fórum Copernicus

Ve dnech 12. – 13. května 2015 proběhlo 4. české uživatelské fórum Copernicus, spoluorganizované CENIA, českou informační agenturou životního prostředí, Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem dopravy. Partnery akce konané pod záštitou ministra životního prostředí byly Technologické centrum AV ČR, Projekt EOPOWER a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze a firma Arcdata Praha s.r.o. Téma „Družicová a UAV data pro životní prostředí“, zvolené pro tento ročník, se prolínalo většinou prezentací a odráželo tak blížící se start družice Sentinel 2 a stále častější způsob pořizování dat z bezpilotních letounů jako moderního zdroje dat dálkového průzkumu Země (DPZ).

I v letošním roce akci svou účastí podpořili zástupci evropských organizací, kteří se na vytváření a implementaci programu Copernicus přímo i nepřímo podílí. Svou prezentací přispěli zástupci Evropské komise, Evropské kosmické agentury, Evropského centra pro střednědobou předpověď počasí, Eurisy a Anwendungszentrum GmbH Oberpfaffenhofen. Více než 120 účastníků akce potvrzuje narůstající zájem české uživatelské komunity o data a služby programu Copernicus.

Nejvíce prezentací bylo zaměřeno na zpracování dat Sentinelu 2 a družic podobných parametrů, na uživatelské zkušenosti s daty Sentinelu 1 včetně jejich získávání a programů pro jejich zpracování. Velký ohlas vzbudila sekce zaměřená na dálkový průzkum z bezpilotních systémů, které se v současnosti těší velké popularitě a v některých oblastech družicové snímky vhodně doplňují či přímo nahrazují. Poprvé v ČR byla veřejně představena iniciativa Spolupracujícího pozemního segmentu pro data Sentinel. Prostor byl věnován i programu GEO/GEOSS, o kterém je doposud v ČR nízké povědomí, s příkladem zapojení českých organizací a přínosů z toho plynoucích.

Během obou konferenčních dní 4. českého uživatelského fóra zazněla řada podnětných prezentací, které prokázaly připravenost ČR na data z družice Sentinel 2 a také fakt, že díky fungování prvních družic a postupnému zprovozňování služeb programu přestává být Copernicus tématem, o kterém se pouze mluví, ale může svým uživatelům nabídnout konkrétní výstupy, které je česká uživatelská komunita napříč všemi sektory připravena využívat.

FotografieProgramAbstraktyZávěry z konference

Prezentace

Sekce 3: Využití multispektrálních družicových dat v oblasti životního prostředí
Sekce 5 – kulatý stůl: Spolupracující pozemní segment Sentinel v České republice

Ondřej Šváb (Ministerstvo dopravy): Představení stávajícího stavu přípravy úložiště dat Sentinel v ČR, evropský kontext

Sekce 6: Uživatelské zkušenosti s daty družice Sentinel-1, dostupnost a zpracování dat

Milan Lazecký (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava): Využití dat Sentinel-1 pro životní prostředí

Sekce 7: Využití dat UAV v oblasti životního prostředí

Aleš Böhm (Úřad pro civilní letectví): Pravidla provozu bezpilotních systémů v ČR