1. české uživatelské fórum Copernicus

1. národní uživatelské fórum GMES

Ve dnech 29. – 30. května 2012 se v prostorách Ministerstva dopravy v Praze konala první národní konference věnovaná uživatelům GMES. Konferenci pořádala CENIA, Česká agentura pro životní prostředí ve spolupráci s Ministerstvem dopravy as podporou Národního sekretariátu GEOSS / GMES, Ministerstva životního prostředí České republiky a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Hlavním cílem této akce bylo informovat a motivovat české uživatelské komunity při využívání dat a služeb GMES a diskutovat o požadavcích na údaje GMES, jejich poskytování, sdílení a jejich praktické využití v souladu s potřebami uživatelů.

První den konference byl rozdělen do tří sekcí – dvě v českém jazyce a jedna v angličtině. První část byla zaměřena na celkové nahlédnutí do programu GMES. V anglické sekci hostili zástupci evropských institucí. Celá část této sekce byla moderována zástupcem Evropské komise předsednictva GMES – panem Miguelem Rochou de Gouveia. Paní Alessandra Tassa z Evropské kosmické agentury (ESA) se zmínila o vesmírné složce GMES. Prezentaci zaměřenou na komponentu GMES in-situ představila Karla Acosta z Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) a GIO EMS představil Jan Kucera ze Společného výzkumného střediska (JRC). Součástí této sekce byly také prezentace zaměřené na národní postupy v GMES. První oficiální vyhlášení vítěze soutěže GMES Masters 2012 provedla Lara Schaflinger z Anwendungszentrum GmbH Oberpfaffenhofen. Třetí část se zabývala praxí GMES v České republice. Prezentace také zmínily problematické otázky datové politiky a financování GMES po roce 2013.

První polovina druhého konferenčního dne byla rozdělena do 5 paralelních sekcí věnovaných diskuzi o tematických otázkách služeb GMES (půda, atmosféra a změna klimatu, nouzové a bezpečnostní) a GEOSS. Odpoledne proběhl workshop geoland2. Po celou konferenci byla spojená soutěž o nejlepší plakát.
Konference se zúčastnilo téměř 100 hostů nejen z veřejného sektoru, akademické a výzkumné sféry, ale i ze soukromého sektoru. Přestože se jednalo o národní konferenci, zúčastnili se jí také zástupci sousedních zemí, například Německa, Rakouska, Polska a Slovenska, někteří z nich s vlastní prezentací.

Návštěvníci konference se dohodli, že hlavním přínosem GMES pro české uživatele je otevřený a volný přístup k datům, který zaplní mezery v budoucí dostupnosti dat. Konference prokázala připravenost, angažovanost a zájem českých uživatelů o nabízené služby GMES.

Prezentace

Sekce 1

Simona Losmanová (CENIA): GMES pro uživatele v České republice

Ondřej Šváb (Ministerstvo dopravy): Kosmické aktivity v ČR

Jiří Hradec (CENIA): Evropské horizontální datové politiky a přístup k jejich datům

Zdeněk Prouza (SÚRO): GMES a radiační bezpečnost

Sekce 2

Miguel Rocha de Gouveia (úřad GMES): Globální monitorování životního prostředí a bezpečnosti

Alessandra Tassa (ESA): Komponenta GMES Space

Karla Acosta (GISC – EHP): koordinace GMES na místě

Jan Kučera (JRC): JRC a GMES

Simona Losmanová (CENIA): GMES pro uživatele v České republice

Sekce 3

Zbyněk Stein (CENIA): Environmentální bezpečnost (EnviSec)

Milan Lazecký (VŠB-TU Ostrava): Aplikace družicové radarové interferometrie

Ondřej Šváb (Ministerstvo dopravy): Aktivity pozorování Země ve sdružení regionů využívající kosmické technologie (NEREUS)

Eliška Bradová (Hl. M. Praha): Zkušenosti s využitím dat Urban Atlasu pro potřeby územního plánování v Praze

Tomáš Soukup (GISAT): Česká stopa v projektech GMES

Ondřej Mirovský (MŠMT): Věda a výzkum v GMES, finance, projekty 7. RP

Workshopy

Druhý den konference bylo možné si vybrat mezi 5 tematickými workshopy:

Přistát
Atmosféra a změna klimatu
Nouzový
Bezpečnostní
GEOSS