Vyšel další měsíčník Služby Copernicus pro klimatické změny