Snímek dne: Korálové útesy v Indickém oceánu, Sentinel-2