Akce

Living Planet Symposium 2022

Pozorování Země hraje zásadní roli v prohlubování znalostí o tom, jak naše planeta funguje a jak ji ovlivňuje změna klimatu. Zároveň také pomáhá ve zlepšování našeho každodenního života a podpoře rozvoje …