Copernicus v EU

 

  

 

     

 

 

Copernicus v ČR

 

 

 

 

    

 

Kontakt

  copernicus(at)cenia.cz

Změna klimatu

Služba Copernicus pro změny klimatu (C3S) reaguje na environmentální a společenské výzvy spojené s klimatickými změnami vyvolanými člověkem. Služba bude poskytovat přístup k několika indikátorům klimatu (např. nárůstu teploty, stoupání mořské hladiny, tání ledovců, zvyšování teplot oceánů) a indexům klimatu (např. založené na záznamech teploty, srážek, sucha) pro zjišťování klimatických faktorů a očekávaných dopadů změny klimatu.


Služba pro změny klimatu je již implementována. První etapa implementace bude věnována vytváření a testování celkové architektury. Provozní fáze bude dosaženo v průběhu třetího roku fungování a bude jí předcházet předoperační fáze. Službu koordinuje Evropské centrum pro střednědobé předpovědi počasí (ECMWF).

 

Produkty služby

  • globální zpětné analýzy klimatických dat 20. století a modelování,
  • souhrnný systém regionálních zpětných analýz,
  • vytvoření systému pro zabezpečení kvality hlavních klimatologických proměnných,
  • zpřístupnění naměřených a simulovaných dat o klimatu a vytvoření souboru nástrojů pro vytváření klimatických indikátorů.

 

Další informace o službě pro změny klimatu naleznete na http://climate.copernicus.eu/.

Přihlaste se do soutěže Farming by Satellite

Obecné Máte nápad, jak využít družicovou navigaci a data z pozorování Země v oblasti zemědělství a není Vám více než 32 let? Potom je právě pro Vás určena soutěž Farming by Satellite.

Sentinel 1B v operační fázi

Obecné Družice Sentinel 1B, která odstartovala 25. dubna 2016, úspěšně dokončila přípravnou fázi a nyní přešla do plného provozu, doplní tak své dvojče Sentinel 1A.

Copernicus v ČR na Facebooku

Obecné Pro zlepšení propagace programu byla zřízena FB stránka Copernicus v ČR, která by měla sloužit jako podpůrný nástroj webu a zároveň umožnit lepší komunikaci s některými skupinami uživatelů.

Veřejná konzultace Space strategy for Europe

Obecné Evropská komise připravuje Vesmírnou strategii pro Evropu. Za účelem transparentnosti a sběru informací ze všech zúčastněných stran nyní běží do 12. 7. otevřená konzultace tohoto dokumentu.

Seminář Sentinels4Regions

Obecné Dne 28. června proběhl v Bruselu seminář iniciativy NEREUS o možnostech využití programu Copernicus v krajích, jehož základním cílem bylo předání zkušeností mezi uživateli a výzva k jejich další spolupráci a většímu využití dostupných dat v krajích.
Stránky: 1  2  3  4  5  6  7