Copernicus v EU

 

  

 

     

 

 

Copernicus v ČR

 

 

Kontakt

  copernicus(at)mzp.cz

Změna klimatu

Služba Copernicus pro změny klimatu (C3S) reaguje na environmentální a společenské výzvy spojené s klimatickými změnami vyvolanými člověkem. Služba bude poskytovat přístup k několika indikátorům klimatu (např. nárůstu teploty, stoupání mořské hladiny, tání ledovců, zvyšování teplot oceánů) a indexům klimatu (např. založené na záznamech teploty, srážek, sucha) pro zjišťování klimatických faktorů a očekávaných dopadů změny klimatu.


Služba pro změny klimatu je již implementována. První etapa implementace bude věnována vytváření a testování celkové architektury. Provozní fáze bude dosaženo v průběhu třetího roku fungování a bude jí předcházet předoperační fáze. Službu koordinuje Evropské centrum pro střednědobé předpovědi počasí (ECMWF).

 

Produkty služby

  • globální zpětné analýzy klimatických dat 20. století a modelování,
  • souhrnný systém regionálních zpětných analýz,
  • vytvoření systému pro zabezpečení kvality hlavních klimatologických proměnných,
  • zpřístupnění naměřených a simulovaných dat o klimatu a vytvoření souboru nástrojů pro vytváření klimatických indikátorů.

 

Další informace o službě pro změny klimatu naleznete na http://climate.copernicus.eu/.