Copernicus v EU

 

  

 

     

 

 

Copernicus v ČR

 

 

 

 

    

 

Kontakt

  copernicus(at)mzp.cz

Osvětová videokonference programu Copernicus

Využití dat z dálkového průzkumu Země na krajské úrovni

 

1) Základní informace ze semináře

2) Program

3) Prezentace

 

Datum: 2. června 2016

Místo konání: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5

Organizátoři: Národní sekretariát GEO/Copernicus za spolupráce
  Ministerstva životního prostředí,
  Ministerstva dopravy,
  Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a
  Středočeského kraje.
 

Národní sekretariát GEO/Copernicus uspořádal v rámci své osvětové činnosti dne 2. 6. 2016 videokonferenci pro uživatele z krajských úřadů.

 

PREZENTACE

 

Kateřina Nohelová (Ministerstvo životního prostředí):  Program Copernicus

Ondřej Šváb (Ministerstvo dopravy): Kosmická komponenta Copernicus a dostupnost dat

Ondřej Šváb (Ministerstvo dopravy): Průzkum potenciálu využití dat z kosmických systémů ve státní a veřejné správě - dotazníkové šetření

Přemysl Štych (PřF UK Praha): Copernicus služby - Land monitoring, možnosti využití datových produktů