Copernicus v EU

 

  

 

     

 

 

Copernicus v ČR

 

 

 

 

    

 

Kontakt

  copernicus(at)cenia.cz

Služby Copernicus

Služby programu Copernicus pokrývají šest hlavních tematických oblastí:

 

V rámci programu Copernicus se rozlišují dvě základní oblasti služeb - základní služby (core services) a navazující služby (downstream services). Služby Copernicus jsou vytvářeny na podkladě družicových dat i pozemních měřeních (tzv. in-situ data). Cílem každé z uvedených služeb je poskytovat jasné a srozumitelné informace ve formě map, datových sad, apod.

Všechny zmíněné základní služby jsou poskytovány zdarma. Každou službu či její část koordinuje příslušná pověřená organizace pod dohledem Evropské komise. Základní služby budou využívány v rámci Evropské unie především k vyhodnocování plnění evropských politik.

Navazující služby jsou specificky orientované služby, které na základě uživatelské poptávky budou řešit speciální zadání a budou hrazené zadavatelem (instituce, členský stát apod.). Díky volně a bezplatně dostupným datům z družic Sentinel by se měl trh s navazujícími službami, do nedávné doby bržděný vysokou pořizovací cenou družicových dat, postupně rozvíjet.

Příkladem podpory pro vytváření a financování navazujících služeb je evropská soutěž Copernicus Masters, do které je možné přihlašovat každoročně zajímavé projekty a aplikace vytvářené nad družicovými daty. Vítěz každé z vyhlášených výzev obdrží vedle finanční odměny i podporu pro komerční realizaci svého nápadu, přístup k datům a možnost podpory v podobě využití podnikatelského inkubátoru ESA.

Přihlaste se do soutěže Farming by Satellite

Obecné Máte nápad, jak využít družicovou navigaci a data z pozorování Země v oblasti zemědělství a není Vám více než 32 let? Potom je právě pro Vás určena soutěž Farming by Satellite.

Sentinel 1B v operační fázi

Obecné Družice Sentinel 1B, která odstartovala 25. dubna 2016, úspěšně dokončila přípravnou fázi a nyní přešla do plného provozu, doplní tak své dvojče Sentinel 1A.

Copernicus v ČR na Facebooku

Obecné Pro zlepšení propagace programu byla zřízena FB stránka Copernicus v ČR, která by měla sloužit jako podpůrný nástroj webu a zároveň umožnit lepší komunikaci s některými skupinami uživatelů.

Veřejná konzultace Space strategy for Europe

Obecné Evropská komise připravuje Vesmírnou strategii pro Evropu. Za účelem transparentnosti a sběru informací ze všech zúčastněných stran nyní běží do 12. 7. otevřená konzultace tohoto dokumentu.

Seminář Sentinels4Regions

Obecné Dne 28. června proběhl v Bruselu seminář iniciativy NEREUS o možnostech využití programu Copernicus v krajích, jehož základním cílem bylo předání zkušeností mezi uživateli a výzva k jejich další spolupráci a většímu využití dostupných dat v krajích.
Stránky: 1  2  3  4  5  6  7