Copernicus v EU

 

  

 

     

 

 

Copernicus v ČR

 

 

Kontakt

  copernicus(at)mzp.cz

Název: Využití družicových dat a datových služeb programu Copernicus v krajích ČR

 
Popis: 
Odbor regionální politiky a odbor územního plánování MMR ČR ve spolupráci s Národním sekretariátem GEO/Copernicus a Katedrou aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK Praha uspořádali odborný seminář týkající se možnosti využití družicových dat a datových služeb programu Copernicus. Seminář byl určen pro pracovníky krajských úřadů využívajících při své práci data k územnímu a strategickému plánování a přípravám aktuálních dokumentů pro potřeby krajských samospráv. Cílem semináře bylo seznámit zainteresované pracovníky se stavem a možnostmi získávání a zpracování dat z družicového dálkového průzkumu Země a využití těchto dat pro oblast strategických prací i na úrovni regionů.  
 
Datum: 31. ledna 2018, 10 - 15 hod.
Místo: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha 
 
Program:
 
Hlavní trendy a perspektivy dálkového průzkumu Země se zaměřením na data a služby programu Copernicus
Aplikace dat a služeb v procesech územního a strategického plánování v odlišných měřítkových úrovních
Volně dostupná družicová data a z nich odvozené databáze prostorových dat
Praktické zpracování volně dostupných družicových dat Sentinel-2 ve volně stažitelném SW SNAP
Práce s tematickou informací odvozenou z dat DPZ v prostředí volně stažitelného SW QGIS
Diskuse ohledně možností využití DPZ v územním a strategickém plánování a vzájemné spolupráce mezi MMR, krajskými úřady, Národním sekretariátem GEO/Copernicus a akademickou sférou
 
Účastníci: 
 

Prezentace: 

1) O. Šváb - CollGS

2) L. Červená - Indexy

3) P. Štych - Možnosti

Fotogalerie