Copernicus v EU

 

  

 

     

 

 

Copernicus v ČR

 

 

Kontakt

  copernicus(at)mzp.cz

Řízení programu Copernicus

Program Copernicus byl zřízen jako nástupce programu GMES Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 377/2014. Toto nařízení nastavuje principy řízení programu, resp. delegace pravomocí, definuje základní komponenty programu a stanovuje maximální výši financování programu Copernicus pro období 2014 až 2020. Obsah nového nařízení je shrnut v tomto dokumentu.

Na úrovni EU zajišťují fungování programu Copernicus Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (DG GROW), konkrétně oddělení "Copernicus Unit", které odpovídá za základní fungování programu jako celku a koordinaci kosmické komponenty po formální stránce, datovou politiku programu, legislativní dokumenty a zastřešuje jednání Copernicus Committee. Oddělení "Space Data for Societal Challenges and Growth" zajišťuje fungování komponenty služeb, in-situ a uživatelskou stránku programu a předsedá skupině Copernicus User Forum.

Pro koordinaci všech zúčastněných stran v programu Copernicus a jako poradní výbor Evropské komise byl zřízen Výbor pro Copernicus (Copernicus Committee), který tvoří zástupci jednotlivých členských států EU a zapojených evropských i mezinárodních institucí. Výbor se může scházet v různých formacích, jednou z nich je tzv. Výbor pro bezpečnost (Security Board), který řeší bezpečnostní aspekty programu Copernicus. Výboru pro Copernicus je nápomocné Fórum uživatelů (Copernicus User Forum), zejména při shromažďování a zohledňování uživatelských požadavků na program Copernicus, ověřování souladu služeb Copernicus a koordinaci uživatelů z veřejného sektoru.

 

Zastoupení ČR v jednotlivých výborech
Výbor Člen Alternát
Copernicus Committee Kateřina Nedbalová
Ministerstvo životního prostředí
Ondřej Šváb
Ministerstvo dopravy
 Copernicus User Forum Kateřina Nohelová
Ministerstvo životního prostředí
Ondřej Šváb
Ministerstvo dopravy
Security Board Vladimír Petera
Národní bezpečnostní úřad
Ondřej Šváb
Ministerstvo dopravy
     

 

Za celkovou koordinaci programu Copernicus a komponent služeb je odpovědná Evropská komise, vývoj vesmírné komponenty má na starosti Evropská kosmická agentura (ESA) ve spolupráci s Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT) a in-situ komponentu koordinuje Evropská agentura pro životní prostředí. Implementací konkrétních služeb Copernicus zajišťují ve spolupráci s Komisí pověřené evropské instituce.