Copernicus v EU

 

  

 

     

 

 

Copernicus v ČR

 

 

Kontakt

  copernicus(at)mzp.cz

Projekty v oblasti Copernicus

Od spuštění programu Copernicus přispěly k jeho rozvoji a implementaci desítky různých projektů, financovaných ze zdrojů Evropské unie (7. rámcový program, Horizont 2020), Evropské kosmické agentury i jejich členských států. Jedná se o pilotní projekty sloužící pro rozvoj šesti jádrových služeb Copernicus i další podpůrné projekty. Účast v projektech je otevřená všem institucím, na vybraných projektech se účastní státní i soukromé organizace z ČR.

Přehled minulých i současných projektů týkajících se Copernicus naleznete zde.

 

Projekty základních služeb Copernicus

 

Území   Atmosféra   Krizové řízení
   
Bezpečnost   Mořské prostředí   Změna klimatu

    ve fázi vývoje

 

Zapojení do projektů Copernicus

Základní služby programu Copernicus a jeho některé další aspekty (např. zapojení uživatelů, využívání dat) jsou vyvíjeny prostřednictvím projektů, do kterých je možné se zapojit.

Jedná se především o projekty:

1) Evropské kosmické agentury (ESA)

2) Horizont 2020

3) Další zakázky EU

 

Ostatní projekty z oblasti Copernicus

Příkladem dalšího projektu z oblasti Copernicus je GIO Lot2 User Uptake, jehož bylo zlepšit zapojení stávajících i potenciálních uživatelů dat a služeb Copernicus.

Pro uživatele Copernicus na úrovni regionů slouží portál Copernicus4Regions, vytvořený z projektů GRAAL a Doris_Net.