Copernicus v EU

 

  

 

     

 

 

Copernicus v ČR

 

 

 

 

    

 

Kontakt

  copernicus(at)cenia.cz

Projekty v oblasti Copernicus

Od spuštění programu Copernicus přispěly k jeho rozvoji a implementaci desítky různých projektů, financovaných ze zdrojů Evropské unie (7. rámcový program, Horizont 2020), Evropské kosmické agentury i jejich členských států. Jedná se o pilotní projekty sloužící pro rozvoj šesti jádrových služeb Copernicus i další podpůrné projekty. Účast v projektech je otevřená všem institucím, na vybraných projektech se účastní státní i soukromé organizace z ČR.

Přehled minulých i současných projektů týkajících se Copernicus naleznete zde.

 

Projekty základních služeb Copernicus

 

Území   Atmosféra   Krizové řízení
   
Bezpečnost   Mořské prostředí   Změna klimatu

    ve fázi vývoje

 

Zapojení do projektů Copernicus

Základní služby programu Copernicus a jeho některé další aspekty (např. zapojení uživatelů, využívání dat) jsou vyvíjeny prostřednictvím projektů, do kterých je možné se zapojit.

Jedná se především o projekty:

1) Evropské kosmické agentury (ESA)

2) Horizont 2020

3) Další zakázky EU

 

Ostatní projekty z oblasti Copernicus

Příkladem dalšího projektu z oblasti Copernicus je GIO Lot2 User Uptake, jehož bylo zlepšit zapojení stávajících i potenciálních uživatelů dat a služeb Copernicus.

Pro uživatele Copernicus na úrovni regionů slouží portál Copernicus4Regions, vytvořený z projektů GRAAL a Doris_Net.

 

Přihlaste se do soutěže Farming by Satellite

Obecné Máte nápad, jak využít družicovou navigaci a data z pozorování Země v oblasti zemědělství a není Vám více než 32 let? Potom je právě pro Vás určena soutěž Farming by Satellite.

Sentinel 1B v operační fázi

Obecné Družice Sentinel 1B, která odstartovala 25. dubna 2016, úspěšně dokončila přípravnou fázi a nyní přešla do plného provozu, doplní tak své dvojče Sentinel 1A.

Copernicus v ČR na Facebooku

Obecné Pro zlepšení propagace programu byla zřízena FB stránka Copernicus v ČR, která by měla sloužit jako podpůrný nástroj webu a zároveň umožnit lepší komunikaci s některými skupinami uživatelů.

Veřejná konzultace Space strategy for Europe

Obecné Evropská komise připravuje Vesmírnou strategii pro Evropu. Za účelem transparentnosti a sběru informací ze všech zúčastněných stran nyní běží do 12. 7. otevřená konzultace tohoto dokumentu.

Seminář Sentinels4Regions

Obecné Dne 28. června proběhl v Bruselu seminář iniciativy NEREUS o možnostech využití programu Copernicus v krajích, jehož základním cílem bylo předání zkušeností mezi uživateli a výzva k jejich další spolupráci a většímu využití dostupných dat v krajích.
Stránky: 1  2  3  4  5  6  7