Copernicus v EU

 

  

 

     

 

 

Copernicus v ČR

 

 

Kontakt

  copernicus(at)mzp.cz

Copernicus pro uživatele

Copernicus je uživatelsky řízení program - jeho uživatelé mohou do struktury programu a podoby dat a služeb, které poskytuje, zasahovat. Na úrovni ČR probíhá sběr informací prostřednictvím národní koordinační struktury (Národní sekretariát GEO/Copernicus) nejčastěji na základě diskusí na tematických workshopech a konferencích, případně dalšími komunikačními prostředky. Takto získané informace jsou předkládány na evropské úrovni v odpovídajících platformách, programových radách a výborech (např. v poradní skupině Copernicus User Forum, která byla ustanovena Evropskou komisí přímo pro shromažďování a vyhodnocování uživatelských požadavků a jejich zahrnutí do dalšího vývoje programu, především v oblasti poskytování služeb).

Proč potřebujeme rozsáhlý program, jako je Copernicus? A co přinese Copernicus Evropské unii a svým uživatelům napříč všemi sektory?

Přínosy Copernicus pro uživatele z různých oblastí:

Evropa

Státní správa

 

Soukromý sektor
 

Akademická a výzkumná sféra

Široká veřejnost